Betrouwbaar online crypto kopen en verhandelen

Wij voorzien u van onafhankelijk advies voor het veilig kopen en/of verhandelen van Cryptocurrency’s. Bekijk onze uitgebreide pagina met betrouwbare online crypto aanbieders.

Privacy en cookiebeleid

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, het soort verwerking dat wordt uitgevoerd en het doel van de verwerking. Verder wordt verwezen naar de rechten van de betrokkene.

Ons bedrijf heeft tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de via onze websites verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te maken. Desalniettemin kan absolute veiligheid niet worden gegarandeerd, aangezien er beveiligingslacunes kunnen zijn bij de overdracht van gegevens, en in het bijzonder bij de online overdracht van gegevens.

De termen die in deze Privacyverklaring worden gebruikt, zijn gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Die cookie bevat een tekenreeks (cookie-ID) die een duidelijke identificatie van de browser en herkenning van de gebruiker bij een volgend bezoek aan de website mogelijk maakt.

Dat stelt ons in staat gebruikers van onze website gebruiksvriendelijkere diensten te verlenen dan zonder cookies mogelijk zou zijn.

Gebruikers van onze website kunnen cookies op elk moment permanent uitschakelen door de instellingen van de gebruikte internetbrowser aan te passen. Bovendien kunnen reeds opgeslagen cookies op elk moment worden verwijderd via de betreffende internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze websites verzamelen verschillende algemene gegevens en informatie wanneer ze worden geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Die algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

-Gebruikte browsertypen en -versies;
-Het gebruikte besturingssysteem;
-De website van waaruit een systeem toegang heeft tot onze website;
-De subpagina’s waarnaar het systeem dat toegang heeft tot onze website navigeert;
-De datum en tijd van toegang tot de website;
-Het IP-adres,
-De internetprovider van het systeem dat toegang heeft tot de website, en
-Andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om onze informatietechnologiesystemen te beschermen in het geval van aanvallen.

Door het verzamelen en gebruiken van de algemene gegevens en informatie kunnen geen conclusies worden getrokken over de betrokkene. In plaats daarvan dienen ze de volgende doelen:

-Correcte terbeschikkingstelling en weergave van de inhoud van onze website;
-Optimalisatie van de website-inhoud en reclame voor de website;
-Zorgen voor de lange termijn functionaliteit van onze website;
-Het verstrekken van de nodige informatie om rechtshandhavingsinstanties bij te staan ​​in het geval van een cyberaanval.

Abonnement op onze nieuwsbrief

Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden gegevens zoals de naam, voornaam, e-mailadres en land van de gebruiker via het gegevens invoerformulier aan ons doorgegeven.

De nieuwsbrief van ons bedrijf kan in de regel alleen worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Of u zich heeft aangemeld bij één van onze partners.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden ook het IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanmelding opgeslagen. Het verzamelen van die gegevens is noodzakelijk om in de toekomst (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene te kunnen traceren.

De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden gebruikt voor:

-Het versturen van onze nieuwsbrief;
-De nieuwsbriefabonnee op de hoogte stellen van wijzigingen in de nieuwsbriefservice, of technische wijzigingen in de nieuwsbriefservice.

Persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefservice worden verzameld, worden niet met derden gedeeld. Gebruikers van de nieuwsbriefservice kunnen hun abonnement op elk moment opzeggen. De toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de gebruiker de nieuwsbrief te sturen, kan eveneens op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee de toestemming kan worden ingetrokken.

Nieuwsbrief Tracking

Onze nieuwsbrieven kunnen trackingpixels bevatten, zodat we de inhoud van onze nieuwsbrieven beter kunnen afstemmen op de informatiebehoefte van de ontvangers. Die trackingpixels zijn miniatuurafbeeldingen die zijn ingebed in een e-mail die in HTML-indeling is verzonden en waarmee kan worden geanalyseerd of en wanneer de betreffende e-mail is geopend en welke links in de e-mail zijn gevolgd.

De met trackingpixels verzamelde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en statistisch geanalyseerd om de nieuwsbriefservice zoals hierboven beschreven te optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden. De gebruiker kan zijn/haar toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven op elk moment intrekken. Als de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief, beschouwen we dat automatisch als intrekking van de toestemming. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde persoonsgegevens gewist, tenzij ze voor andere doeleinden zijn verzameld (zoals het gebruik van diensten waarvoor registratie vereist is).

Privacybeleid met betrekking tot inzet en gebruik van sociale media-elementen

In onze website zijn componenten van verschillende sociale media, zoals Facebook, Google+, LinkedIn, YouTube, Twitter en Instagram geïntegreerd.

Als een gebruiker een van onze websites bezoekt met een dergelijk geïntegreerd social media-element, dan maakt dat onderdeel de weergave mogelijk van componenten die zijn opgehaald van de server van de exploitant van de social media-componenten.

Bovendien wordt, zodra de gebruiker onze websites bezoekt, via de sociale media-componenten een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van de exploitant van de sociale-mediacomponenten. Elke keer dat onze website of subpagina’s van onze website worden bezocht, ontvangt de exploitant informatie over welke specifieke websites en subpagina’s door de gebruiker worden bezocht met het bijbehorende IP-adres. Houd er rekening mee dat we niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik van dergelijke gegevens door de exploitant.

Zodra de gebruiker op een link naar een van de sociale-mediacomponenten klikt, wordt de subpagina van de exploitant van de sociale-mediacomponenten geopend in een nieuw browservenster en toont de inhoud van de controller. Houd er rekening mee dat de websites waarnaar wordt gelinkt door de sociale-mediacomponenten niet door ons worden beheerd, dus deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Bovendien kunnen wij om de bovengenoemde reden geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de bescherming van persoonsgegevens bij het bezoeken van dergelijke websites.

Voor meer informatie over het privacybeleid van de geïntegreerde socialemediacomponenten, zie: Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy

Privacybeleid met betrekking tot de inzet en het gebruik van Google Analytics

De analysedienst voor dataverkeer van Google Analytics (met anonimisatie) is geïntegreerd in onze website.

De exploitant van Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Google Analytics verzamelt en analyseert gegevens over gebruikersgedrag op specifieke websites. Dergelijke gegevens omvatten bezoeken aan websites en hun subpagina’s, de tijd die op de website is doorgebracht en de website van waaruit de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website die Google Analytics gebruikt.

Het doel van webanalyse met behulp van Google Analytics is om onze website te optimaliseren en om een ​​kosten-batenanalyse voor online advertenties uit te voeren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie het gedeelte over “Cookies”) die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website door de gebruiker mogelijk maken. Over het algemeen worden de in de cookie opgeslagen gegevens naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Voor de anonimiteit wordt op onze website Google Analytics gebruikt met de extensie “anonymizelp”. Die anonimiseringsfunctie kapt het IP-adres af van de gebruiker die de website bezoekt zodra wordt erkend dat de gebruiker zich binnen de Europese Unie of een andere ondertekenaar van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bevindt. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

De gegevens die naar Google worden verzonden, worden namens ons gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren, om website-activiteitsrapporten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik uit te voeren. Alle gegevens die door ons worden verzonden en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatie (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of advertentie-ID’s, worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens worden één keer per maand automatisch gewist na het verstrijken van de bewaartermijn.

Voor meer informatie over de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics, zie:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Groot-Brittannië)
https://www.google.com/analytics/terms/us.html (Verenigde Staten van Amerika)
https://policies.google.com/?hl=nl

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen; Houd er echter rekening mee dat u in dat geval niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt door de volgende add-on te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om verzameling door Google Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, moet u zich op alle gebruikte systemen afmelden.

Update privacybeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten of producten door te voeren. We behouden ons het recht voor om deze op elk moment te wijzigen. U vindt hier altijd de laatst geüpdatet versie.