Betrouwbaar online crypto kopen en verhandelen

Wij voorzien u van onafhankelijk advies voor het veilig kopen en/of verhandelen van Cryptocurrency’s. Bekijk onze uitgebreide pagina met betrouwbare online crypto aanbieders.

Disclaimer

Noch deze website, noch onze gelieerde ondernemingen garanderen de juistheid van of onderschrijven de standpunten, meningen of feiten die op deze website worden geuit.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud geeft geen fiscaal, juridisch of beleggingsadvies of advies over de geschiktheid, waarde of winstgevendheid van een bepaalde cryptocurrency, dienst of beleggingsstrategie. Noch deze website, noch onze gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud, of voor enige actie die u op basis daarvan neemt. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de informatie op deze website op eigen risico is.

Uw financiële situatie is uniek en de producten en diensten die we beoordelen of aanraden, zijn mogelijk niet geschikt voor uw omstandigheden. We bieden geen financieel advies, noch raden of adviseren we particulieren aan om bepaalde cryptocurrencies of nevenproducten te kopen of verkopen. De informatie is mogelijk gewijzigd sinds het moment van publicatie. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn deze website, haar moedermaatschappij, haar dochterondernemingen, haar gelieerde ondernemingen en de respectieve aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, adverteerders, contentproviders en licentiegevers niet (gezamenlijk of hoofdelijk) aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, speciale, incidentele, punitieve of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen en gederfde inkomsten, hetzij door nalatigheid, onrechtmatige daad, contract of enige andere aansprakelijkheidstheorie, zelfs als de partijen op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid of had kunnen voorzien in dergelijke schade.

Voor zover wij weten, is alle inhoud correct op de datum waarop deze is geplaatst, hoewel de hierin opgenomen aanbiedingen mogelijk niet langer beschikbaar zijn. De geuite meningen zijn alleen van de auteur en zijn niet verstrekt, goedgekeurd of anderszins onderschreven door onze partners.

Investeren in cryptocurrencies, Decentralized Finance (DeFi) en andere Initial Coin Offerings (ICO’s) is zeer riskant en speculatief, en de markten kunnen extreem volatiel zijn. Raadpleeg een gekwalificeerde professional voordat u financiële beslissingen neemt.

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de ervaringen en kennis van de genoemde bedrijven en hun producten. Onze website bevat gelieerde links, wij kunnen een commissie ontvangen mocht u gebruik maken van de genoemde producten of bedrijven, dit brengt voor u geen extra kosten met zich mee. Ons doel met deze website is om u te onderwijzen en te inspireren in Cryptocurrencies. Wij bevelen alleen producten of bedrijven aan waarin wij geloven.