Veel Crypto’s verdwijnen nog steeds na overlijden

Tegenwoordig beleggen steeds meer mensen in Cryptocurrencies. Wat gebeurt er met het crypto vermogen wanneer diegene overlijd?

Als iemand overlijd dan hebben de erfgenamen recht op de erfenis, hieronder vallen ook Cryptocurrencies. Zoals elke crypto belegger weet is het niet verstandig om uw “seed-phrase”, wachtwoorden of andere gegevens te delen met derden. U bent dan gevoelig voor diefstal van uw Cryptocurrencies.

Bij overlijden krijgen erfgenamen niet zomaar toegang tot de Crypto-wallets, hiervoor hebben ze de “seed-phrases” of de wachtwoorden van de digitale wallets nodig. Als deze onbekend blijven of zijn zoekgeraakt is de Crypto-erfenis voor altijd ontoegankelijk.

Als voorbeeld kunnen we kijken naar de overleden Bitcoinmiljardair Mircea Popescu. Hij zou een groot Crypto vermogen bezitten die digitaal is versleuteld. De vraag voor de nabestaanden blijft of de wachtwoorden en “Seed-phrases’” met zijn dood zijn verdwenen.

Als Crypto-belegger doet u er verstandig aan om uw “Seed-phrase” of andere wachtwoorden op te nemen in een digitale kluis of dit te regelen in uw testament. Hierdoor krijgen uw erfgenamen toegang tot uw digitale wallets.